tiranabook

Shih Ofertat

Orhan Pamuk

Ky shkrimtar turk, nobelist është botuar në gjuhën shqipe nën kujdesin e shtëpisë botuese  “Skanderbeg Books” gati në të shumtën e veprës së tij.                                     
Me përkushtimin e tij letrar dhe cilësinë e lartë artistike, i ka mundësuar lexuesit të përbotshëm  dhe atij shqiptar njohjen e një kulture të madhe.

×
Shopping cart close