0

Zhberja

700L

Instinkti letrar në këtë libër ka ndjerë nevojën letrare e shpirtërore për t’i zbuluar lexuesit dimensione të reja të shpirtit ende të pazbuluar njerëzor, të komplekseve gjith monë të panjohura dhe të papërkufizuara të raporteve dashurore dhe ndërnjerëzore, si dhe të humbëtirave tokësore dhe qiellore të lidhjes së shpirtit me trupin. Shaban Murati Ky libër ka kompozicion krejt origjinal, me kapituj të shkurtër, të emëruar me emrat e personazheve që i njeh “dhëmbë e dhëmballë” dhe që i leviz si brenda një kalei doskopi, duke krijuar mozaikë të ndryshëm njerëzorë. Violeta Kongo

Nga:

Shtëpia botuese:

ISBN: 9789928221605

Nr i faqeve: 143

Ruaje
Ruaje
Si mund t’ju ndihmojmë?

Për të marr i pari njoftime mbi librat e rinj, top 10 të sezonit, librat
më shitur,rekomandimet tona javore dhe ofertat e tiranabook!