0

Te pamekatet

Te ky roman, ngjashmëritë me njerëz të vërtetë dhe me ngjarje reale nuk janë të rastit: në romanin Të pamëkatët, ndërthuren jetë personazhesh të njëmendtë e të trilluar, ndërsa veprimi udhëton në hapësirë (Qipro, Amsterdam, Nju Jork) dhe në kohë (shekujt XXI, XX, XIX, XVI). Është marramendëse shpejtësia e këtij udhëtimi, filli i rrëfimit i shtrëngon personazhet, erotika përleshet me asketikën, historia bëhet nënshtresë e letërsisë dhe letërsia na jep gjurmë nga historia.

Ruaje
Ruaje
Si mund t’ju ndihmojmë?

Për të marr i pari njoftime mbi librat e rinj, top 10 të sezonit, librat
më shitur,rekomandimet tona javore dhe ofertat e tiranabook!